22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

Zmiana sprzedawcy

Opis procedury zmiany sprzedawcy

Procedura zmiany sprzedawcy

Poniżej znajdą Państwo główne działania, które należy podjąć aby zmienić sprzedawcę energii elektrycznej.

Krok 1 – Przygotowanie do procesu zmiany sprzedawcy energii

Zanim przystąpicie Państwo do procesu zmiany sprzedawcy powinniście upewnić się, do jakiej sieci przyłączona jest Państwa instalacja i:

Krok 2 - Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia/rozwiązania umowy sprzedaży, czy tez umowy kompleksowej (umowa dotycząca sprzedaży energii jak również usług jej dystrybucji) z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży energii elektrycznej.

Krok 3 - Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy

Niezależnie czy wypowiedziana zostanie umowa sprzedaży, czy też umowa kompleksowa ważnym jest, by dokładnie przeczytać zapisy Państwa obowiązującej umowy, by uniknąć np. przedterminowego jej wypowiedzenia, co skutkować może naliczeniem kary umownej przez obecnego sprzedawcę energii.

Krok 4 - Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży

Czynność ta zostanie wykonana przez sprzedawcę, np. CEZ Trade Polska Sp. z o.o., na podstawie udzielonego nam przez Państwa pełnomocnictwa. Proces ten od chwili zgłoszenia do OSD nowej umowy trwa do 21 dni kalendarzowych (o ile OSD nie odrzuci zgłoszenia CEZ Trade Polska Sp. z o.o. z podaniem przyczyny – na co ma 5 dni kalendarzowych).

Krok 5 - Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – po rozwiązaniu umowy kompleksowej

Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej i poinformowaniu OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży energii zawrzecie Państwo z tym Operatorem umowę o świadczenie usług jej dystrybucji. Umowa ta wejdzie w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej i może zostać podpisana przez CEZ Trade Polska Sp. z o.o. na podstawie udzielonego nam przez Państwa pełnomocnictwa.

Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usług dystrybucji zawrzecie Państwo na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnej zmianie sprzedawcy.

Krok 6 - Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży (czyli w dniu zmiany sprzedawcy) Operator Systemu Dystrybucyjnego pełniący jednocześnie funkcję Operatora Pomiarów, zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego.

Odczyt taki nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zmiany sprzedawcy, zaś jego wyniki są przekazywane przez Operatora dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy, na podstawie których dokonują oni rozliczenia odbiorcy.