22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

Zawieranie umów dystrybucyjnych

Zgodnie z obecnymi uregulowaniami zawartymi w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji poszczególnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych [OSD] w przypadku rozwiązywania umowy kompleksowej i pierwszej zmiany sprzedawcy umowa dystrybucyjna może być zawarta na dwa sposoby: Stosowne formularze są opracowywane przez poszczególnych OSD, stąd nieco różna ich treść i nazwa.

W przypadku wybrania pierwszej formy zawarcia umowy dystrybucyjnej wskazane jest, aby Odbiorca z odpowiednio większym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej zmiany sprzedawcy wystąpił z wnioskiem do OSD o przygotowanie umowy dystrybucyjnej. W tym wariancie jest możliwe uzgodnienie pewnych szczegółów technicznych z OSD, dotyczy to zwłaszcza mocy umownej będącej potem podstawą rozliczeń za usługi dystrybucyjne.

Druga forma zawarcia umowy dystrybucyjnej jest znacznie prostsza i szybsza. Polega na udzieleniu przez Klienta pełnomocnictwa sprzedawcy do złożenia na ręce OSD oświadczenia o zgodzie. Wówczas cała procedura pierwszej zmiany sprzedawcy zamyka się w wymaganym przez zapisy prawa energetycznego okresie 21 dni. Jednak dla odbiorców dokonujących częstych zmian parametrów umowy dystrybucyjnej łączy się z ryzykiem, iż przygotowana na bazie umowy kompleksowej umowa dystrybucyjna będzie zawierała parametry inne niż ostatnie uzgodnienia.