22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

22/04/2019Cena dnia

0,00zł/MWh

Produkty i usługi

Oferta sprzedaży energii elektrycznej dla klientów końcowych.

Szeroki zakres produktów i usług energetycznych w pełni dopasowanych do potrzeb odbiorcy energii stanowią warunki konieczne do korzystnej współpracy pomiędzy odbiorcą a sprzedawcą oraz są jednym z elementów pozwalających na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych firm z branży.

Staramy się zadbać nie tylko o poziom cen oferowanych produktów i usług, ale również o ich jakość i elastyczne dopasowanie do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa.


CEZ Trade Polska oferuje następujące produkty i usługi:

Proponowane produkty

Będąc częścią Grupy CEZ możemy również zaproponować tym z Państwa, którzy należą do międzynarodowych firm prowadzących działalność produkcyjną w kilku krajach, współpracę na poziomie ponadkrajowym, co znakomicie usprawni Państwa model zakupu energii elektrycznej.


Świadczone usługi


Usługa Operatora Handlowego

Usługa ta skierowana jest do tych przedsiębiorstw obrotu, które posiadają umowę przesyłową z OSP lecz nie posiadają bezpośredniego dostępu do rynku bilansującego i chcą uniknąć opłat związanych z zakupem i obsługą własnego system WIRE. Jako operator handlowy jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie handlowych grafików pracy jednostek grafikowych przedsiębiorstw obrotu do zatwierdzenia OSP.

Usługa Operatora Handlowo-Technicznego – OHT

W ramach tej usługi będziemy reprezentować Państwa na rynku bilansującym w zakresie przekazywania zbilansowanych handlowo-technicznych grafików pracy jednostek grafikowych, wytwórczych i odbiorczych do OSP. Na mocy otrzymanego od Państwa upoważnienia jesteśmy stroną rozliczeń na rynku bilansującym w zakresie dysponowania Państwa jednostkami grafikowymi. Jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie danych i informacji pomiędzy Państwem a OSP.

Usługa Bilansowania Handlowego

Dla Przedsiębiorstw Obrotu, które nie posiadają umowy przesyłowej z OSP, oferujemy usługę bilansowania handlowego.

W ramach tej usługi, jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, będziemy zgłaszać do OSP informacje dotyczące realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej, a wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.


Podstawowe korzyści z takiej współpracy to:

W przypadku zainteresowania taką formą współpracy oraz w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na jej temat prosimy o kontakt.